PUBLISKO ĒKU PROJEKTĒŠANA
Veicam visa veida publisko ( sabiedrisko) ēku projektēšanu. No tirdzniecības kioska līdz sabiedriskiem centriem. Mums ir pieredze arī  ārstniecības iestāžu, izglītības iestāžu, sporta celtņu, koncertzāļu un banku ēku projektēšanā. Piedāvājam arī interjera projekta izstrādi .

INDUSTRIĀLU BŪVJU PROJEKTĒŠANA
Industriālu būvju projektēšana ir specifisks darbības veids, kurā mēs esam guvuši pieredzi projektējot Dzelzsceļa staciju “TURĪBA” Rīgā, Graudu ielā. Pie šada veida ēkām varētu pieskaitīt arī ražošanas ēku  - šūšanas cehu Antenas ielā 3, Rīgā.


ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻU RESTAURĀCIJA
Veicot arhitektūras pieminekļu pārbūves, bieži vien sastopamies ar arhitektūras detaļām, kas ir vēsturiski nozīmīgas un saglabājamas. Līdz ar to tiek veikta šo elementu un dataļu fiksācija un restaurācijas projektu izstrāde.

 

ENERGOEFIKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ĒKĀM
Projektējam ēkas atbilstoši "Pasīvo ēku" standartiem iekļaujot kompleksus inženierrisinājumus. 2012 gadā saskaņota 5 stāvīga biroju un ražošanas "Pasīvā ēka" Hospitāļu ielā 5a, kur īpatnējais siltuma enerģijas patēriņš nepārsniegs 15 kWh/m² gadā

 

TERITORIĀLPLĀNOŠANA
Veicam projektēšanas darbus teritoriālplānošnas jomā – detālplānojumi, projektēšanas darbi saistībā ar īpašumu robežu maiņu. Detālplānojuma process ir samērā ilgs laika periods, kas prasa centīgu darba grafiku ievērošanu un neatlaidīgu formalitāšu kērtošanu dažādās valsts institūcijās.

AINAVU ARHITEKTŪRA
Ainavu arhitektūras projektos piesaistam speciālistus, ar kuriem veicam kopīgu darbu vides veidošanai, jo teritorijas labiekārtojums ir cieši saistīts ar vides arhitektūru, kas ir mūsu specializācija.

3D VIZUALIZĀCIJU IZSTRĀDE

Mūsu darbības laikā esam apguvuši un iepraktizējušies veikt 3D modeļu projektēšanu, kas ļauj klientam vieglāk uztvert projektējamās ēkas izskatu. Veicam prezentācijas materiālu izstrādi, kas saistīti ar būvniecības objektu projektēšanu un attīstību. 3D vizualizācijas tiek izstrādātas SKETCHUP  programmās. Ir iespējams  izstrādāt arī 3D filmas, kas parāda daudz realistiskāku vizualizējamo objektu – virtuāli  izejot tam cauri vai apejot apkārt.

MĀKSLINIECISKĀ IZPĒTE

Restaurējot vai rekonstruējot mākslinieciski un arhitektoniski nozīmīgas ēkas un būves, tiek veikts visu mākslinieciski vērtīgo detaļu uzskaitījums, grafiskais attēlojums, fotofiksācija un apraksts. Esam pieredzējuši šāda veida darbu veikšanā.

PROJEKTĒŠANAS DARBU VADĪBA
Uzsākot katru jaunu projektu, tiek izstrādāta projekta sastāva shēma, kas sevī ietver dažādu speciālistus, kas piedalīsies projektēšanas gaitā – tai skaitā apkures/ ventilācijas, elektrības, ūdensvada/kanalizācijas, u.c. blakus nozaru speciālistus. Klientam slēdzot  līgumu ar “ARHITEKTI ĀRGAĻI”SIA  kā ar būvprojekta vadītāju, tiek slēgta vienošanās par koordinācijas un komunikāciju vadīšanu starp visiem projektēšanas dalībniekiem, kas piedalās konkrētās būves projektēšanā. Līdz ar to tiek nodrošināta augstāka projekta kvalitāte un precīza termiņu ievērošana.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .